Tiếng Quan Thoại và tiếng Trung có gì khác nhau

 1. Giáo dục

 2. Lịch sử

 3. Văn hóa

Mình thấy tiếng trung là phải là tiếng nói chung của cả đất nước Trung Quốc nhưng lại không lại.Tiếng trung lại là tiếng quan thoại(âm bắc kinh) làm chuẩn.Vậy tiếng trung không chỉ một loại thôi sao?
Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

,

văn hóa

Thứ nhất, vì Trung là một đất nước rộng lớn có nhiều dân tộc (trong quá khứ TQ từng phát động các cuộc chinh phạt mở rộng bờ cõi), mà một số dân tộc dù bị TQ chiếm nhưng họ vẫn đứng lên đấu tranh đòi độc lập (như các khu tự trị bây giờ) nên TQ không thể đồng hoá được.

Chính vì thế nhà nước TQ ra quyết sách để các dân tộc vẫn giữ bản sắc riêng của mình (tếng nói, chữ viết, văn hoá...), nhưng vẫn sát nhập vào Trung Quốc.

Thứ hai, vị trí địa lý. Như Việt Nam mình có giọng Bắc-Trung-Nam và lấy giọng Hà Nội làm chuẩnthì bên Trung cũng y hệt. Mỗi một vùng có cách phát âm khác nhau, hơn nữa TQ quá rộng lớn để có thể giao lưu ngôn ngữ. Hơn nữa dâ tộc thiểu số bên Trung Quốc thường khá đông, và họ có một nền văn hoá toàn vẹn từ tiếng nói chữ viết phong tục...Nên việc bắt họ phải bỏ đi một nền văn hoá rực rỡ đến thế là đều không thể được. Tiếng Trung chỉ là ngôn ngữ của người Hán (người Trung gốc) dùng, còn các dân tộc khác vẫn dùng ngôn ngữ riêg của mình.

Những ngôn ngữ địa phương được giữ lại đấy gọi là "phương ngữ"

 • Quan thoại (Bắc-Nam Kinh)
 • Ngô (Thượng Hải, Tô Châu)
 • Quảng (Quảng Châu)
 • Mân (Phúc Kiến, Phúc Châu)
 • Khách Gia
 • Tương (Hồ Nam)
 • Cám (giang Tô)
Trả lời

Thứ nhất, vì Trung là một đất nước rộng lớn có nhiều dân tộc (trong quá khứ TQ từng phát động các cuộc chinh phạt mở rộng bờ cõi), mà một số dân tộc dù bị TQ chiếm nhưng họ vẫn đứng lên đấu tranh đòi độc lập (như các khu tự trị bây giờ) nên TQ không thể đồng hoá được.

Chính vì thế nhà nước TQ ra quyết sách để các dân tộc vẫn giữ bản sắc riêng của mình (tếng nói, chữ viết, văn hoá...), nhưng vẫn sát nhập vào Trung Quốc.

Thứ hai, vị trí địa lý. Như Việt Nam mình có giọng Bắc-Trung-Nam và lấy giọng Hà Nội làm chuẩnthì bên Trung cũng y hệt. Mỗi một vùng có cách phát âm khác nhau, hơn nữa TQ quá rộng lớn để có thể giao lưu ngôn ngữ. Hơn nữa dâ tộc thiểu số bên Trung Quốc thường khá đông, và họ có một nền văn hoá toàn vẹn từ tiếng nói chữ viết phong tục...Nên việc bắt họ phải bỏ đi một nền văn hoá rực rỡ đến thế là đều không thể được. Tiếng Trung chỉ là ngôn ngữ của người Hán (người Trung gốc) dùng, còn các dân tộc khác vẫn dùng ngôn ngữ riêg của mình.

Những ngôn ngữ địa phương được giữ lại đấy gọi là "phương ngữ"

 • Quan thoại (Bắc-Nam Kinh)
 • Ngô (Thượng Hải, Tô Châu)
 • Quảng (Quảng Châu)
 • Mân (Phúc Kiến, Phúc Châu)
 • Khách Gia
 • Tương (Hồ Nam)
 • Cám (giang Tô)