Tiêu chuẩn kép?

  1. Kiến thức chung

Mỹ: 73 tuổi còn định làm tổng thống đến 79 tuổi - càng già càng có kinh nghiệm.

VN: 75 tuổi già quá mà chưa nghỉ là sao?

Mỹ: Nửa đêm buồn buồn ngồi không có gì chơi, vợ con đi vắng, mò lên mang. tự ý quyết định tăng thuế hay bỏ bom nước khác - Dân chủ.

VN: Cái gì cũng cãi nhau như mổ bò từ trên xuống dưới - Độc tài.

Mỹ: 21% dân số không có xu mẻ trong tài khoản tiết kiệm - Giàu có.

VN: Có tiền mua nhà ở Mỹ - Nghèo khổ.

Mỹ: Hơn 2 triệu người trong tù - Xứ sở tự do.

VN: Đánh chửi công an thoải mái - Bị kìm kẹp.

Mỹ: Đánh thua mà luôn nhận là hoà.

VN: Đánh thắng mà luôn nhận là thua.

...

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiêu chuẩn kép thì đúng là rất nhiều các bạn trẻ rồ Mỹ tiêu chuẩn kép thật, nhưng những cái bạn list ra thì hầu hết là ko đúng.

Ở Mỹ không có tuổi quy định với chính khách, bất kể bạn bao nhiêu tuổi bạn vẫn có thể ra ứng cử nghị sĩ, miễn là dân bầu bạn lên thì bạn cứ làm. Ở VN, kể cả bộ chính trị cũng có tuổi về hưu, hầu hết mọi người quá tuổi, hết nhiệm kỳ thì xuống. Còn quá rồi mà vẫn làm tiếp thì đương nhiên người ta sẽ có ý kiến.

Dân chủ ở Mỹ là dân chủ với dân Mỹ chứ ko phải là dân chủ với dân nước khác. Ở VN thì bạn nên xem thử quy tắc bầu bán chức vụ, đại biểu quốc hội, ban thường vụ quốc hội thử xem. Quyền lực ko có cái gì giám sát thì sớm muộn cũng có vấn đề.

1 nước có giàu hay ko thì nên xem GDP/ PPP, chứ mang so người sống ở khu ổ chuột của Mỹ với đại gia của VN thì có ý nghĩa gì.

Ở VN cũng không ít người trong tù đâu và luật cũng anime thông qua rồi đấy, bạn lên mạng xỉ vả người ta thì cũng có khả năng vào khám, chẳng qua là không muốn làm thôi.

Trả lời

Tiêu chuẩn kép thì đúng là rất nhiều các bạn trẻ rồ Mỹ tiêu chuẩn kép thật, nhưng những cái bạn list ra thì hầu hết là ko đúng.

Ở Mỹ không có tuổi quy định với chính khách, bất kể bạn bao nhiêu tuổi bạn vẫn có thể ra ứng cử nghị sĩ, miễn là dân bầu bạn lên thì bạn cứ làm. Ở VN, kể cả bộ chính trị cũng có tuổi về hưu, hầu hết mọi người quá tuổi, hết nhiệm kỳ thì xuống. Còn quá rồi mà vẫn làm tiếp thì đương nhiên người ta sẽ có ý kiến.

Dân chủ ở Mỹ là dân chủ với dân Mỹ chứ ko phải là dân chủ với dân nước khác. Ở VN thì bạn nên xem thử quy tắc bầu bán chức vụ, đại biểu quốc hội, ban thường vụ quốc hội thử xem. Quyền lực ko có cái gì giám sát thì sớm muộn cũng có vấn đề.

1 nước có giàu hay ko thì nên xem GDP/ PPP, chứ mang so người sống ở khu ổ chuột của Mỹ với đại gia của VN thì có ý nghĩa gì.

Ở VN cũng không ít người trong tù đâu và luật cũng anime thông qua rồi đấy, bạn lên mạng xỉ vả người ta thì cũng có khả năng vào khám, chẳng qua là không muốn làm thôi.

hay
1 bộ phận giờ vẫn giữ tâm lí " me tây " , cái gì của tây cũng tốt , cũng vượt trội , coi chúng thượng đẳng