Tình hình hiện tại về vụ việc của Seungri?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Báo đài đưa tin nhiều làm mình không chọn lọc tin tức được nên không biết vụ việc đang ở đoạn nào rồi nữa :((((
Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

Nghe bảo là ch có chứng cớ và các vấn đề được điều tra thì vô tội, thấy sự việc cũng lắng xuống nên kh để ý
Trả lời
Nghe bảo là ch có chứng cớ và các vấn đề được điều tra thì vô tội, thấy sự việc cũng lắng xuống nên kh để ý