Thi văn nếu mình ghi sai biện pháp tu từ nhưng mình giải thích được biện pháp đó dùng để làm gì thì mình có được cho điểm phần đó không nhỉ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

văn học

,

giáo dục

,

câu hỏi

,

giáo dục

Theo mình thấy, ở đáp án các bài thi văn, mỗi ý trong câu trả lời sẽ được phân chia 1 mức điểm nhất định.

VD: nếu đề bài hỏi: Biện pháp tu từ sử dụng trong bài là gì? Giải thích? (Bao gồm 2 ý) thì bạn sẽ được điểm phần giải thích. 

Tuy nhiên nếu đề bài chỉ hỏi: Biện pháp tu từ sử dụng trong bài là gì? thì mình nghĩ dù bạn giải thích đúng, nhiều đi chăng nữa cũng k được điểm đâu.  

Trả lời

Theo mình thấy, ở đáp án các bài thi văn, mỗi ý trong câu trả lời sẽ được phân chia 1 mức điểm nhất định.

VD: nếu đề bài hỏi: Biện pháp tu từ sử dụng trong bài là gì? Giải thích? (Bao gồm 2 ý) thì bạn sẽ được điểm phần giải thích. 

Tuy nhiên nếu đề bài chỉ hỏi: Biện pháp tu từ sử dụng trong bài là gì? thì mình nghĩ dù bạn giải thích đúng, nhiều đi chăng nữa cũng k được điểm đâu.