Tình yêu có 'hạn sử dụng' không?

  1. Tình yêu

Mình trước có đọc được ở đâu đó về một khảo sát/ nghiên cứu nào đó ở Hàn cho rằng tình yêu đôi lứa có 'hạn sử dụng' trung bình tầm 18 tháng, sau đó tình cảm sẽ có thể nguội lạnh. Các bạn nghĩ sao? Ko tính chuyện 18 tháng đó có đúng hay ko, nhưng có thật là đến 1 thời điểm nào đó tình yêu sẽ nguội dần chứ không thể luôn nồng cháy như thuở ban đầu?

Từ khóa: 

hạn sử dụng

,

tình yêu

,

tình yêu

Tình yêu đơn thuần chỉ là nhất thời, tình yêu gắn với tình bạn sẽ dài lâu vì khi lửa tình nguội dần thì vẫn sẽ còn tình bạn tri kỉ níu giữ họ lại với nhau
Trả lời
Tình yêu đơn thuần chỉ là nhất thời, tình yêu gắn với tình bạn sẽ dài lâu vì khi lửa tình nguội dần thì vẫn sẽ còn tình bạn tri kỉ níu giữ họ lại với nhau
Có bạn nhé