Tớ hay thắc mắc rằng mng nhìn tớ có giống lúc tớ nhìn mình trong gương kh. Tớ test với em tớ thì nhìn trong gương nó kh giống khi tớ nhìn nhỏ bên ngoài. Mng giải thích hộ?

  1. Thời trang

  2. Noron

Từ khóa: 

chipcuti

,

thời trang

,

noron

Vì hình ảnh trong gương là hình đối xứng trước-sau, dẫn đến bên trái, bên phải cũng bị đổi chỗ cho nhau. Cơ thể con người lại ko hoàn toàn đối xứng 2 bên trái-phải. Nên bạn nhìn vào gương, bạn thấy 1 con người nghịch đảo của bạn. Giống như bạn nhìn số 5 qua gương, tuy đường nét sẽ giống nhưng tổng thể lại giống số 2. Hoàn toàn khác biệt đấy.
Trả lời
Vì hình ảnh trong gương là hình đối xứng trước-sau, dẫn đến bên trái, bên phải cũng bị đổi chỗ cho nhau. Cơ thể con người lại ko hoàn toàn đối xứng 2 bên trái-phải. Nên bạn nhìn vào gương, bạn thấy 1 con người nghịch đảo của bạn. Giống như bạn nhìn số 5 qua gương, tuy đường nét sẽ giống nhưng tổng thể lại giống số 2. Hoàn toàn khác biệt đấy.