Tôi thấy có nhiều trường hợp xã hội hiện nay rất là thác loạn (cha hiếp con, chú hiếp cháu,....)?

  1. Xã hội

  2. Tâm lý học

Con người hơn nhau ở động vật là?

Ý thức đúng không mọi người, mà ý thức là gì cơ

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm lý học

Suy nghĩ
Trả lời
Suy nghĩ

Cá nhân mình có suy nghĩ như vậy: Con người là một loài động vật có não bộ phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là sự phát triển ấy đã hoàn thiện, đủ để lý trí chiến thắng bản năng trong mọi tình huống. Do đó chúng ta cần giáo dục, đạo đức, pháp luật, tín ngưỡng, tôn giáo.

Mấy thằng bệnh hoạn này sẽ bị hành hạ thích đáng thôi bạn, vào tù thì chúng nó kị nhất mấy thằng hiếp dâm với ấu dâm, vào ăn đòn nhiều hơn cơm bữa thêm cả mấy trò dị hợm nữa nên bạn yên tâm quả báo sẽ đến sớm từ kiếp này cho đến khi chết đi vẫn phải gánh nghiệp thôi.