Tổng bí thư sống và làm việc tại đâu?

  1. Xã hội

Ở Việt Nam, Thủ Tướng có Phủ Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước có Phủ Chủ Tịch. Vậy Tổng Bí Thư có Phủ Tổng Bí Thư không? Nếu có thì ở đâu còn không thì các đời Tổng Bí Thư sống và làm việc ở đâu?

Từ khóa: 

tổng bí thư

,

xã hội

Theo mình biết thì chỉ có Phủ chủ tịch của Bác Hồ ngày xưa vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc thôi. Phủ chủ tịch đó hiện nay là nơi dành cho tham quan là chính

Còn các nguyên thủ hiện nay thì nơi làm việc và nơi ở là khác nhau. Về nơi ở thì mỗi nguyên thủ sẽ được cấp nhà công vụ riêng theo cấp bậc. Còn nơi làm việc thì hiện nay có thể kể 1 số loại: Văn phòng TW Đảng (Nơi làm việc của Tổng Bí Thư) , Văn Phòng Chủ tịch nước, Văn Phòng chính phủ (nơi làm việc của Thủ tưởng, các Phó thủ tướng...) & Văn phòng quốc hội .

Trả lời

Theo mình biết thì chỉ có Phủ chủ tịch của Bác Hồ ngày xưa vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc thôi. Phủ chủ tịch đó hiện nay là nơi dành cho tham quan là chính

Còn các nguyên thủ hiện nay thì nơi làm việc và nơi ở là khác nhau. Về nơi ở thì mỗi nguyên thủ sẽ được cấp nhà công vụ riêng theo cấp bậc. Còn nơi làm việc thì hiện nay có thể kể 1 số loại: Văn phòng TW Đảng (Nơi làm việc của Tổng Bí Thư) , Văn Phòng Chủ tịch nước, Văn Phòng chính phủ (nơi làm việc của Thủ tưởng, các Phó thủ tướng...) & Văn phòng quốc hội .

Chỗ họ làm

Vì Bác tổng bí thư hiện tại kiêm chủ tịch nước nên mình nghĩ bác ở Phủ Chủ Tịch bạn ạ

Mình nghĩ là thế !

Cơ quan trung ương Đảng
Tại cơ quan