Top 10 cuốn sách hay nhất trong lĩnh vực Nhìn sâu cuộc sống trên Cửa hàng Noron?

 1. Sách

 2. Văn hóa

 3. Triết học

 4. Lịch sử

 5. Khoa học

Ở mục Nhìn sâu cuộc sống, bạn cho rằng 10 cuốn sách nào của Cửa hàng Noron là đáng đọc nhất? Hãy chia sẻ nhé!

Từ khóa: 

sách

,

nhìn sâu cuộc sống

,

noron shop

,

sách

,

văn hóa

,

triết học

,

lịch sử

,

khoa học

Có những cuốn sách em dự định sẽ đọc, em nghĩ là hay đáng để đọc là:

 1. Số thực tế giữa đầy thực dụng

 2. Lối sống tối giản của người Nhật

 3. Hòa bình tình yêu và tự do

 4. Đàn ông sao hỏa, đan bà sao kim

 5. Người giàu có nhất thành babylon

 6. Thế giới của Sophie

 7. Các thế giới song song

 8. Làm như chơi

 9. Tôi của tương lai

 10. Nếu.. thì

Trả lời

Có những cuốn sách em dự định sẽ đọc, em nghĩ là hay đáng để đọc là:

 1. Số thực tế giữa đầy thực dụng

 2. Lối sống tối giản của người Nhật

 3. Hòa bình tình yêu và tự do

 4. Đàn ông sao hỏa, đan bà sao kim

 5. Người giàu có nhất thành babylon

 6. Thế giới của Sophie

 7. Các thế giới song song

 8. Làm như chơi

 9. Tôi của tương lai

 10. Nếu.. thì

Mặc dù chưa đủ coin để đổi nhưng mình thấy ấn tượng với các cuốn:

21 bài học của thế kỷ 21

Khuyến học

Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Phong cách sống Hygge

Kinh tế học thiêng liêng

Hội hè lễ Tết của người Việt

Tâm lý học đám đông

Lối sống tối giản của người Nhật

NYM - Tôi của tương lai