Trái đất đã được hình thành từ cách đây bao nhiêu lâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các nhà khoa học ngày nay cho rằng vũ trụ được tạo ra sau một sự “bùng nổ vĩ đại” (Big Bang) cách đây 15 tỉ năm. Vũ trụ nguyên thủy hỗn độn và mờ đục như một đám sương mù. Lúc đầu nhiệt độ là trên 1 vạn tỉ độ. Sau đó khoảng 1 triệu năm, nhiệt độ giảm xuống còn 4000 độ. Vật chất bắt đầu tụ lại thành khối. Dưới ảnh hưởng của trường hấp dẫn các khối vật chất này co lại để tạo ra hàng trăm tỉ thiên hà. Thiên hà của chúng ta (dải ngân hà) mãi tới 3 tỉ năm sau mới hình thành và trái đất ra đời cách đây khoảng 4,5-4,6 tỉ năm.
Trả lời
Các nhà khoa học ngày nay cho rằng vũ trụ được tạo ra sau một sự “bùng nổ vĩ đại” (Big Bang) cách đây 15 tỉ năm. Vũ trụ nguyên thủy hỗn độn và mờ đục như một đám sương mù. Lúc đầu nhiệt độ là trên 1 vạn tỉ độ. Sau đó khoảng 1 triệu năm, nhiệt độ giảm xuống còn 4000 độ. Vật chất bắt đầu tụ lại thành khối. Dưới ảnh hưởng của trường hấp dẫn các khối vật chất này co lại để tạo ra hàng trăm tỉ thiên hà. Thiên hà của chúng ta (dải ngân hà) mãi tới 3 tỉ năm sau mới hình thành và trái đất ra đời cách đây khoảng 4,5-4,6 tỉ năm.