Trận so găng giữa thượng phương bảo kiếm và những thanh Katana, đâu mới là thiên hạ đệ nhất kiếm?

  1. Lịch sử

Phim Trung Quốc thấy phim nào cũn có một cây bảo kiếm. Chắc hẳn người Trung Quốc có kỹ thuật rèn cũng rất ghê. Nhưng mà so với người Nhật thì như thế nào nhỉ ?

Từ khóa: 

kiếm

,

vũ khí

,

lịch sử

Mình nghĩ là nên tìm thiên hạ đệ nhất đao thì hơn. Dù người Việt mình gọi katana là "kiếm Nhật" nhưng thực ra thì những thanh katata lại được phân loại vào hàng binh khí "Đao". Vì katana là loại được rèn sau này dựa trên những loại đao khác như Nodachi chứ không phải là nguyên bản nên nó là đao nhé. Bạn cũng có thể thấy tính chất của đao ở thanh katana: đường đao cong, chỉ có 1 lưỡi. Vậy nên là nên tìm Tuyết Ẩm đao hay Đồ Long đao để so đấu thiên hạ đệ nhất đao nhé.
Trả lời
Mình nghĩ là nên tìm thiên hạ đệ nhất đao thì hơn. Dù người Việt mình gọi katana là "kiếm Nhật" nhưng thực ra thì những thanh katata lại được phân loại vào hàng binh khí "Đao". Vì katana là loại được rèn sau này dựa trên những loại đao khác như Nodachi chứ không phải là nguyên bản nên nó là đao nhé. Bạn cũng có thể thấy tính chất của đao ở thanh katana: đường đao cong, chỉ có 1 lưỡi. Vậy nên là nên tìm Tuyết Ẩm đao hay Đồ Long đao để so đấu thiên hạ đệ nhất đao nhé.