Trật khớp háng kiểu chậu thường xảy ra trong tư thế chấn thương do?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lực tác động gián tiếp vào đầu dưới xương đùi khi đùi gấp, xoay trong, khép và khớp gối ở tư thế gấp
Trả lời
Lực tác động gián tiếp vào đầu dưới xương đùi khi đùi gấp, xoay trong, khép và khớp gối ở tư thế gấp