Trẻ 20 tháng, ở nhà có bà nội giữ, có nên cho trẻ vào lớp sớm hay không?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Nên bạn nhé! Để trẻ ở nhà lâu, khi trẻ đã biết hơn sẽ càng khó cho đi trẻ. Tầm 20 tháng là nên cho đi bạn nhé.
Trả lời
Nên bạn nhé! Để trẻ ở nhà lâu, khi trẻ đã biết hơn sẽ càng khó cho đi trẻ. Tầm 20 tháng là nên cho đi bạn nhé.
Nên cho trẻ đi lớp để phát triển kỹ năng của cháu, còn ở nhà cháu sẽ bj bó hẹp mà các bạn sẽ thấy cháu già như cụ non vì ở với bà nội.
Nên