Trên thế giới loài động vật có vú nào là to lớn nhất hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là cá voi (còn gọi là cá ông, cá ông voi). Có loài cá voi dài tới 33m và nặng tới 150 tấn (!). Ở Việt Nam đã phát hiện thấy hai loài cá voi: cá voi đen (Neophocaena phocaenoides) và cá voi xanh (Balaenoptera musculus). Cá voi thường đẻ 2 nãm một lần, mỗi lần đẻ một con, mang thai khoảng 10-16 tháng, con mới đẻ đã dài bằng 1/3-1/2 chiều dài của cá mẹ. Tuổi thọ của cá voi là 30-50 năm.
Trả lời
Đó là cá voi (còn gọi là cá ông, cá ông voi). Có loài cá voi dài tới 33m và nặng tới 150 tấn (!). Ở Việt Nam đã phát hiện thấy hai loài cá voi: cá voi đen (Neophocaena phocaenoides) và cá voi xanh (Balaenoptera musculus). Cá voi thường đẻ 2 nãm một lần, mỗi lần đẻ một con, mang thai khoảng 10-16 tháng, con mới đẻ đã dài bằng 1/3-1/2 chiều dài của cá mẹ. Tuổi thọ của cá voi là 30-50 năm.