Trêu đùa cảm xúc?

  1. Tình yêu

Tại sao nhiều người bước vào cuộc đời rồi cho ta cảm giác đặc biệt nhưng lại đột ngột rời đi như cái cách trước khi họ bước vào 
Từ khóa: 

tình yêu