Triệu chứng liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài bao gồm, ngoại trừ một triệu chứng,

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bàn chân có khuynh hướng vẹo ngữa vào trong
Trả lời
Bàn chân có khuynh hướng vẹo ngữa vào trong