Trình bày các phương thức biểu đạt trong văn bản ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 6 phương thức biểu đạt : 1 .Tự sự Là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi sự việc,sự việc này đẫn đến sự việc kia ,cuối cùng tạo thành một kết thúc.Ngoài ra người ta không chỉ chú trọng đến kể lại việc mà còn quan tâm đến việc khắc họa tính cách nhân vật và nêu lên những nhận thức sâu sắc ,mới mẻ về bản chất con người và cuộc sống. 2. Miêu tả Là dùng ngôn ngữ làm cho người nghe ,người đọc có thể hình dung được cụ thể sự vật ,sự việc như dang hiện ra trước mắt hoặc nhận biết được thế giới nội tâm của con người 3. Biểu cảm Là dùng ngôn ngữ để bộc lộ tình cảm,cảm xúc của mình về thế giới xung quanh 4. Thuyết minh Là cung cấp,giời thiệu,giảng giải… những tri thức về một sự vật,hiện tượng nào dó cho những người cần biết nhưng vẫn chưa biết 5. Nghị luận Là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải trái,đúng sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến,thái độ của người nói,người viết rồi dẫn dắt ,thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình 6. Hành chính công vụ Là phương thức dùng dể giao tiếp giữa Nhà nước với nhân dân,giữa nhân dân với cơ quan nhà nước,giữa cơ quan với cơ quan,giữa nước này với nưới khác trên cơ sở pháp lí.
Trả lời
Có 6 phương thức biểu đạt : 1 .Tự sự Là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi sự việc,sự việc này đẫn đến sự việc kia ,cuối cùng tạo thành một kết thúc.Ngoài ra người ta không chỉ chú trọng đến kể lại việc mà còn quan tâm đến việc khắc họa tính cách nhân vật và nêu lên những nhận thức sâu sắc ,mới mẻ về bản chất con người và cuộc sống. 2. Miêu tả Là dùng ngôn ngữ làm cho người nghe ,người đọc có thể hình dung được cụ thể sự vật ,sự việc như dang hiện ra trước mắt hoặc nhận biết được thế giới nội tâm của con người 3. Biểu cảm Là dùng ngôn ngữ để bộc lộ tình cảm,cảm xúc của mình về thế giới xung quanh 4. Thuyết minh Là cung cấp,giời thiệu,giảng giải… những tri thức về một sự vật,hiện tượng nào dó cho những người cần biết nhưng vẫn chưa biết 5. Nghị luận Là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải trái,đúng sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến,thái độ của người nói,người viết rồi dẫn dắt ,thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình 6. Hành chính công vụ Là phương thức dùng dể giao tiếp giữa Nhà nước với nhân dân,giữa nhân dân với cơ quan nhà nước,giữa cơ quan với cơ quan,giữa nước này với nưới khác trên cơ sở pháp lí.