Tại sao thời nay ít thấy các bạn nào cntt mà theo hướng security quá vậy ạ?

Từ khóa: Hướng nghiệp

Mình nghĩ chắc các bạn theo Bảo mật đã bảo mật rất tốt, nên bạn không thể nhận ra.

Trả lời

Mình nghĩ chắc các bạn theo Bảo mật đã bảo mật rất tốt, nên bạn không thể nhận ra.

Mình lại khá hay thấy các bạn bên an toàn sang làm về cntt.