Trình bày đặc trưng của văn học dân gian ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn học dân gian có hai đặc trưng, đó là: * Tính tập thể. * Tính truyền miệng.
Trả lời
Văn học dân gian có hai đặc trưng, đó là: * Tính tập thể. * Tính truyền miệng.