Trình bày khái niệm phân tầng XH? Nguồn gốc của phân tầng Xh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khái niệm: phân tầng xã hội là một khái niệm cơ bản của xã hội học. Thuật ngữ này chỉ sự bất bình đẳng của cá tầng lớp người khác nhau về khả năng thăng tiến xã hội cũng như địa vị của họ trong bậc thang xã hội. Có hai kiểu phân tầng xã hội: Phân tầng đóng; Phân tầng mở. Trong xã hội hiện đại, xã hội được chia thành 6 tầng lớp (6 giai cấp) theo cácch phân chia của Robersons: giai cấp thượng lưu: (lớp trên) Là những người thuộc nhà dòng dõi hay tỉ phú nhiều đời, có địa vị và quyền lực trong xã hội. giai cấp thượng lưu lớp dưới: Là những người buôn bán bất động sản, chủ hãng … giai cấp trung lưu lớp trên: Là những nhà doanh nghiệp nhỏ, thương gia. giai cấp trung lưu lớp dưới: Bao gồm những người có thu nhập trung bình, công việc của hị không phải là dạng lao động chân tay (y tế, nhân viên, kĩ thuật viên …) giai cấp lao động: Gồm số đông những người da mầu được dào tạo ít hơn trung lưu. Giai cấp hạ lưu: Là những người nghèo, không có quyền lực, uy tín trong xã hội. Nguyên nhân: Do có sự tồn tại của hiện tượng bất bình đẳng mang tính chất cơấu của tất cả các chế độ xã hội của loài người cho đến tận ngày nay (chỉ trừ giai đoạn đầu của xã hội công xã nguyên thuỷ). Do sự phân công lao động xã hội, chính là sự phân công về mặt vị thế, có ưu thế và không có ưu thế trong xã hội.
Trả lời
Khái niệm: phân tầng xã hội là một khái niệm cơ bản của xã hội học. Thuật ngữ này chỉ sự bất bình đẳng của cá tầng lớp người khác nhau về khả năng thăng tiến xã hội cũng như địa vị của họ trong bậc thang xã hội. Có hai kiểu phân tầng xã hội: Phân tầng đóng; Phân tầng mở. Trong xã hội hiện đại, xã hội được chia thành 6 tầng lớp (6 giai cấp) theo cácch phân chia của Robersons: giai cấp thượng lưu: (lớp trên) Là những người thuộc nhà dòng dõi hay tỉ phú nhiều đời, có địa vị và quyền lực trong xã hội. giai cấp thượng lưu lớp dưới: Là những người buôn bán bất động sản, chủ hãng … giai cấp trung lưu lớp trên: Là những nhà doanh nghiệp nhỏ, thương gia. giai cấp trung lưu lớp dưới: Bao gồm những người có thu nhập trung bình, công việc của hị không phải là dạng lao động chân tay (y tế, nhân viên, kĩ thuật viên …) giai cấp lao động: Gồm số đông những người da mầu được dào tạo ít hơn trung lưu. Giai cấp hạ lưu: Là những người nghèo, không có quyền lực, uy tín trong xã hội. Nguyên nhân: Do có sự tồn tại của hiện tượng bất bình đẳng mang tính chất cơấu của tất cả các chế độ xã hội của loài người cho đến tận ngày nay (chỉ trừ giai đoạn đầu của xã hội công xã nguyên thuỷ). Do sự phân công lao động xã hội, chính là sự phân công về mặt vị thế, có ưu thế và không có ưu thế trong xã hội.