Trình bày về cơ chế học tập không liên kết?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cơ chế của học tập không liên kết là quá trình phản ứng ngược. Theo lý thuyết quá trình phản ứng ngược, những kích thích mới, đặc biệt là những kích thích gây nên các cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực, làm mất cân bằng nội môi, do đó, kích hoạt những phản ứng đối kháng nhằm lấy lại trạng thái cân bằng. Khi những kích thích này liên tục được lặp lại thì quá trình phản ứng ngược sẽ trở nên ngày càng nhanh, mạnh và cuối cùng có đủ khả năng dập tắt những phản ứng ban đầu đối với kích thích, tạo nên sự quen thuộc. Khi những kích thích này thay đổi về cường độ thì mức độ phản ứng đối với kích thích đó sẽ trở lại ban đầu hoặc tăng lên, tạo nên sự nhạy cảm hoặc sự biến mất tình trạng quen thuộc.
Trả lời
Cơ chế của học tập không liên kết là quá trình phản ứng ngược. Theo lý thuyết quá trình phản ứng ngược, những kích thích mới, đặc biệt là những kích thích gây nên các cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực, làm mất cân bằng nội môi, do đó, kích hoạt những phản ứng đối kháng nhằm lấy lại trạng thái cân bằng. Khi những kích thích này liên tục được lặp lại thì quá trình phản ứng ngược sẽ trở nên ngày càng nhanh, mạnh và cuối cùng có đủ khả năng dập tắt những phản ứng ban đầu đối với kích thích, tạo nên sự quen thuộc. Khi những kích thích này thay đổi về cường độ thì mức độ phản ứng đối với kích thích đó sẽ trở lại ban đầu hoặc tăng lên, tạo nên sự nhạy cảm hoặc sự biến mất tình trạng quen thuộc.