Liệu AI có thể học theo cảm xúc được không?

  1. Khoa học

Nếu Ai ngày càng thông minh và nó có thể học từ từ, vậy AI có thể học theo cảm xúc không? và điều này có lợi hay hại?

Từ khóa: 

khoa học

AI cấp cao nhé, và đây là kết quả khi AI học cảm xúc.

Trả lời

AI cấp cao nhé, và đây là kết quả khi AI học cảm xúc.