Trong bàn tay 5 ngón, ngón nào là quan trọng nhất và vì sao nó lại quan trọng?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Xin cảm ơn và tiếp thu tất cả các câu trả lời của Nguyễn Quang Vinh, Độc Cô Cầu Bại, Nguyễn Hương,... Sau đây là thiển ý của tôi cho câu hỏi mình đã đặt ở trên: Như Quang Vinh đã nói, trong bàn tay ngón nào cũng quan trọng cả, bàn tay phải đủ cả 5 ngón mới có thể nắm bắt, cầm chặt mọi thứ được. Nhưng tôi thử bàn tiếp, trong bàn tay các ngón tay đều có tên như; ngón Cái, ngón Trỏ, ngón Giữa, ngón Út. Tôi đã bỏ qua một ngón, vậy quay ngược từ ngón Út đếm lên là ngón gì? Dường như nó…, “không có tên”!? Cũng chả ai thèm để ý hay ngó ngàng gì đến cả! Người ta gọi nó là ngón Áp Út! Ai chẳng biết là áp út. Bởi áp út có nghĩa là kế chót. Một hàng người, tính từ đầu tới chót cũng đều có tên cả. Vậy kế chót là tên gì mới được? Hoặc họ gọi là ngón Danh. Lại luẩn quẩn nữa. Vì bất kỳ sự vật gì cũng phải có Danh. Thậm chí như cây cũng có danh xoài, ổi, mít v.v… Gom chung hết cũng có danh là Cây. Vậy các ngón tay thì Danh là Cái, Trỏ, Giữa, Út, và… Rồi người ta lại gọi là ngón Vô Danh!!! (Áp Út). Nên cũng chẳng ai màng để ý cho mệt. Nó không có tên, không nói tên ra cho được. Vì vậy, để công bằng với các ngón tay còn lại, ta phải tìm được cái "danh" cho ngón "Áp Út", mà ngón "Áp Út" chúng ta đều biết đó chính là ngón "đeo nhẫn kết hôn". Đến khi chiếc nhẫn "kết hôn" được đeo vào ngón "vô danh" (ngón Áp Út), thì trong bàn tay 5 ngón mới có đầy đủ các Danh phận. Nếu cuộc đời ta nằm trong bàn tay ta, thì ta phải bổ khuyết cho những gì còn thiếu sót trong bàn tay của mình, cũng chính là bồi đắp những thiếu sót của cuộc đời mình, cũng đồng nghĩa với việc con người ta sống trong cuộc đời này cần phải kết hôn, rồi sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống; cũng là duy trì sự sống theo đúng quy luật của Tạo Hóa. (Như đã nói ở trên đây chỉ là thiển ý của tôi)

Trả lời

Xin cảm ơn và tiếp thu tất cả các câu trả lời của Nguyễn Quang Vinh, Độc Cô Cầu Bại, Nguyễn Hương,... Sau đây là thiển ý của tôi cho câu hỏi mình đã đặt ở trên: Như Quang Vinh đã nói, trong bàn tay ngón nào cũng quan trọng cả, bàn tay phải đủ cả 5 ngón mới có thể nắm bắt, cầm chặt mọi thứ được. Nhưng tôi thử bàn tiếp, trong bàn tay các ngón tay đều có tên như; ngón Cái, ngón Trỏ, ngón Giữa, ngón Út. Tôi đã bỏ qua một ngón, vậy quay ngược từ ngón Út đếm lên là ngón gì? Dường như nó…, “không có tên”!? Cũng chả ai thèm để ý hay ngó ngàng gì đến cả! Người ta gọi nó là ngón Áp Út! Ai chẳng biết là áp út. Bởi áp út có nghĩa là kế chót. Một hàng người, tính từ đầu tới chót cũng đều có tên cả. Vậy kế chót là tên gì mới được? Hoặc họ gọi là ngón Danh. Lại luẩn quẩn nữa. Vì bất kỳ sự vật gì cũng phải có Danh. Thậm chí như cây cũng có danh xoài, ổi, mít v.v… Gom chung hết cũng có danh là Cây. Vậy các ngón tay thì Danh là Cái, Trỏ, Giữa, Út, và… Rồi người ta lại gọi là ngón Vô Danh!!! (Áp Út). Nên cũng chẳng ai màng để ý cho mệt. Nó không có tên, không nói tên ra cho được. Vì vậy, để công bằng với các ngón tay còn lại, ta phải tìm được cái "danh" cho ngón "Áp Út", mà ngón "Áp Út" chúng ta đều biết đó chính là ngón "đeo nhẫn kết hôn". Đến khi chiếc nhẫn "kết hôn" được đeo vào ngón "vô danh" (ngón Áp Út), thì trong bàn tay 5 ngón mới có đầy đủ các Danh phận. Nếu cuộc đời ta nằm trong bàn tay ta, thì ta phải bổ khuyết cho những gì còn thiếu sót trong bàn tay của mình, cũng chính là bồi đắp những thiếu sót của cuộc đời mình, cũng đồng nghĩa với việc con người ta sống trong cuộc đời này cần phải kết hôn, rồi sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống; cũng là duy trì sự sống theo đúng quy luật của Tạo Hóa. (Như đã nói ở trên đây chỉ là thiển ý của tôi)

Ngón nào cũng quan trọng cả, ngay như ngón út, đc xem là ngón vô dụng nhất, nhưng thiếu ngón út lực cầm nắm sẽ giảm đi khoảng 65%. 
Ngón nào cũng có công dụng của nó cả. Ngón cái để cầm nắm, rồi gõ chữ trên đt. Ko có ngón trỏ thì sao mà chỉ đường cho ng ta. Ngón út thì để ngéo tay hứa, thiếu ngón nhẫn là hết lấy vợ, chỗ đâu đeo nhẫn cưới. Ngón giữa thì F*** U.
Nên quan trọng tất nhé :D

Giả sử bạn bị ép chặt bớt 4 ngón, thì ngón bạn muốn giữ lại là quan trọng nhất, lý do: vì bạn thiên vị nó.

e thấy ngón nào cũng quan trọng anh ạ =))) quan trọng nhất thì e kbt =.=

Theo ý nào đó thì là ngón út