Trong gia đình bạn, ai là người quản lý tài chính? Vì sao?

Hiện tại, trong gia đình bạn thì ai đang là người quản lý tài chính của gia đình? Vì sao gia đình bạn chọn cách này?

Nếu bạn còn độc thân, vậy khi lập gia đình rồi thì cách quản lý tài chính mà bạn mong muốn là gì?

Từ khóa: Tài chính & Đầu tư

Mình đang độc thân và nếu mình kết hôn thì vấn đề tài chính sẽ được phân chia theo từng nhóm như:

  • Phí sinh hoạt chung
  • Phí phụng dưỡng cha mẹ hai bên (nghĩa là hiếu kính bên chồng 2tr thì bên vợ cũng 2 triệu)
  • Phí chi tiêu cá nhân của 2 vợ chồng để chi tiêu cá nhân như đi ăn uống với bạn bè,...

Trả lời

Mình đang độc thân và nếu mình kết hôn thì vấn đề tài chính sẽ được phân chia theo từng nhóm như:

  • Phí sinh hoạt chung
  • Phí phụng dưỡng cha mẹ hai bên (nghĩa là hiếu kính bên chồng 2tr thì bên vợ cũng 2 triệu)
  • Phí chi tiêu cá nhân của 2 vợ chồng để chi tiêu cá nhân như đi ăn uống với bạn bè,...

Mềnh là FA lv max, thế nên h tiền của mềnh làm ra là mềnh tiêu thôi.

Còn sau này lập gia đình (nếu có XD) thì lý tưởng là hai vợ chồng mỗi người góp 1 phần thu nhập vào 1 cái quỹ xài cho những việc chung của gia đình, giữ thì chắc là vợ giữ đi, còn lại thì vẫn là tiền ai làm ra thì người ấy giữ.