Triết gia mà bạn yêu thích nhất là ai và vì sao bạn thích?

  1. Triết học

Từ khóa: 

danh nhân

,

triết học

Jean-Jacques Rosseau anh ơi! Khế ước xã hội, một lý thuyết hoà bình và nhân ái nhất em từng biết!

Trả lời

Jean-Jacques Rosseau anh ơi! Khế ước xã hội, một lý thuyết hoà bình và nhân ái nhất em từng biết!

Với em là Trần Đức Thảo, cụ Thảo combat cả Jean Paul Sartre, quá ngầu luôn. Ngoài ra thì còn có Nietzsche, Schopenhauer và Descartes.

Câu hỏi quá khó anh ơi =))))) yêu thích nhiều người, và cũng không biết làm sao để trả lời câu hỏi vì sao luôn. Nhưng em tạm đưa ra một danh sách 5 người lận: 3 người từ thời cổ đại: Plato, Aristoteles, Cicero; 2 người Trung Cổ: Augustinus, Thomas de Aquino. Vì em thích cổ hơn là hiện đại.

Là tôi vì mọi lý luận của tôi đều đúng đối với tôi.hihi