Bạn có cho rằng có trí tuệ là có tất cả?

Từ khóa: Khoa học, Triết học, Phong cách sống

Em nghĩ là có tất cả những thứ trong khả năng trí tuệ có thể có anh ạ. Vì em nghĩ trí tuệ có giới hạn của nó, đặc biệt là trí tuệ của nhân loại khi phát triển đến một mức độ nhất định thì tự nó sẽ không thể tiếp thu được cái mới nữa, anh ạ.

Trả lời

Em nghĩ là có tất cả những thứ trong khả năng trí tuệ có thể có anh ạ. Vì em nghĩ trí tuệ có giới hạn của nó, đặc biệt là trí tuệ của nhân loại khi phát triển đến một mức độ nhất định thì tự nó sẽ không thể tiếp thu được cái mới nữa, anh ạ.

Tôi nghĩ giới hạn đó chính là sự bắt đầu cho một trí tuệ mới tiến bộ hơn
Đức phật có lẽ là người đầu tiên nhận ra điều này và gọi đó là "luân hồi"
Đức Phật và chúa Giêsu là hai trong những người có trí tuệ siêu phàm thông minh tuyệt đỉnh của nhân loại
Có trí tuệ là có 1/2 của tất cả rồi. Cái còn lại có lẽ là thời gian.
Nếu chúng ta đã biết cách làm, biết đúng sai, thì chỉ cần đủ thời gian sẽ làm đc. Nếu có nhiều tiền sẽ làm nhanh hơn. Nếu có ít tiền thì dùng trí tuệ để kiếm tiền.