"Ngôn ngữ là âm nhạc của loài người - Language is our music" - mọi người nghĩ sao về nhận định này?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngôn ngữ

,

âm nhạc

,

ngoại ngữ

Tớ thấy điều này đặc biệt đúng với tiếng Việt, thậm chí đến phần tiêu cực nhất là chửi bới thì người ta cũng vẫn ví von được là "chửi như hát hay" :))

Trả lời

Tớ thấy điều này đặc biệt đúng với tiếng Việt, thậm chí đến phần tiêu cực nhất là chửi bới thì người ta cũng vẫn ví von được là "chửi như hát hay" :))

Nghe có vẻ hay nhưng mình không nghĩ vậy. Âm nhạc là âm nhạc. Ngôn ngữ là ngôn ngữ. Con người có cả hai.

Âm nhạc là nghệ thuật, tự nó không cần phải để dành cho mục đích gì ngoài chính nó. Ngôn ngữ là để giao tiếp. Mình chưa nghĩ ra cách nghĩ nào để kết nối hai thứ này. Có thể người đưa ra nhận định này có cách hiểu khác (?)