Hãy phản biện ý kiến dưới đây?

  1. Lịch sử

Trong thời gian chống Pháp 1858-84 Triều đình Nguyễn nhanh chóng đầu hàng hoàn toàn TD Pháp xâm lược,vậy trách nhiệm mất nước thuộc về nhà Nguyễn"

Từ khóa: 

triều nguyễn

,

nhà nguyễn

,

thực dân pháp

,

phản biện

,

chống pháp

,

lịch sử

Người phản biện nên xem xét bối cảnh lịch sử của nhà Nguyễn từ trc khi thành lập đến trc khi Pháp xâm lược, các yếu tố về hành chính, xã hội, chính trị có ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề này

Nếu nói trách nhiệm thì ai cũng có phần: dân ở Bắc Kỳ có, nhà nguyễn có, dân công giáo có chứ quy hết nhà Nguyễn có vơ đũa cả nắm quá ko, với cả chủ đề này sẽ còn tranh cãi nhiều rồi lại kéo mấy thành phần thích xuyên tạc tên nhân vật lịch sử mà hiện noron không có chế tài cảnh cáo hay xử phạt vậy nên mình để nghị bạn tác giả nên xóa bài cho nó lành.

Thân!

Trả lời

Người phản biện nên xem xét bối cảnh lịch sử của nhà Nguyễn từ trc khi thành lập đến trc khi Pháp xâm lược, các yếu tố về hành chính, xã hội, chính trị có ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề này

Nếu nói trách nhiệm thì ai cũng có phần: dân ở Bắc Kỳ có, nhà nguyễn có, dân công giáo có chứ quy hết nhà Nguyễn có vơ đũa cả nắm quá ko, với cả chủ đề này sẽ còn tranh cãi nhiều rồi lại kéo mấy thành phần thích xuyên tạc tên nhân vật lịch sử mà hiện noron không có chế tài cảnh cáo hay xử phạt vậy nên mình để nghị bạn tác giả nên xóa bài cho nó lành.

Thân!

Cách mạng cơ khí và khoa học kỹ thuật đã khiến một số quốc gia phương Tây phát triển vượt trội so với các quốc gia trên toàn thế giới. Thế nên Việt Nam, hay đa số các quốc gia trong khu vực sẽ đều trở thành miếng mồi ngon cho chủ nghĩa đế quốc. Giai đoạn đó không thể cưỡng lại được. Các nước quanh khu vực đều trở thành thuộc địa của Anh, Pháp.
Nên việc mất nước là không thể tránh khỏi. Đầu hàng là "thượng sách" lúc bấy giờ.