Trong khám bụng ngoại khoa, khai thác triệu chứng đau bụng cần chú ý các tính chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoàn cảnh xuất hiện, liên quan với chế độ ăn, một số loại thuốc, thời tiết, diễn biến của đau
Trả lời
Hoàn cảnh xuất hiện, liên quan với chế độ ăn, một số loại thuốc, thời tiết, diễn biến của đau