Trong thời hiện đại này một người không biết gì về tiếng anh liệu có công việc nào giành cho họ?

  1. Phong cách sống

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hiện đại

,

công việc

,

phong cách sống

,

hướng nghiệp

Rất nhiều nhé.

Không có con số thống kê, nhưng tôi nghĩ ít nhất 90% công việc là không cần tiếng Anh, 9% tiếp theo sẽ cần một ít tiếng Anh và chỉ có 1% còn lại là cần tiếng Anh thật sự. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ lương cho 1% kia sẽ chiếm đến 50% so với phần còn lại (99% giành 50% thu nhập còn lại).

Hầu hết những người cố gắng học tiếng Anh cho có công việc tốt là vì họ muốn có mức lương cao, chứ không phải để "có việc làm". Nếu bạn muốn vậy thì nên học tiếng Anh nhiều hơn.

Note: Điều này chỉ đúng cho những người trung lưu hay nghèo, chứ nếu bạn sinh ra trong gia đình giàu có hoặc quyền thế thì không cần tiếng Anh cũng giàu.

Trả lời

Rất nhiều nhé.

Không có con số thống kê, nhưng tôi nghĩ ít nhất 90% công việc là không cần tiếng Anh, 9% tiếp theo sẽ cần một ít tiếng Anh và chỉ có 1% còn lại là cần tiếng Anh thật sự. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ lương cho 1% kia sẽ chiếm đến 50% so với phần còn lại (99% giành 50% thu nhập còn lại).

Hầu hết những người cố gắng học tiếng Anh cho có công việc tốt là vì họ muốn có mức lương cao, chứ không phải để "có việc làm". Nếu bạn muốn vậy thì nên học tiếng Anh nhiều hơn.

Note: Điều này chỉ đúng cho những người trung lưu hay nghèo, chứ nếu bạn sinh ra trong gia đình giàu có hoặc quyền thế thì không cần tiếng Anh cũng giàu.

nếu bạn muốn hỏi " có công việc nào không" thì chắc chắn có nhé, hơn nữa còn rất nhiều. Vì có nhiều công việc yêu cầu chứng chỉ TA nhưng chỉ là yêu cầu cho có, chứ thực chất trong quá trình làm việc còn không dùng tới bao giờ. Còn nếu hỏi "công việc lương cao" thì ngược lại rất ít. Vì muốn lương cao thì đa số làm trong công ty nước ngoài hay đối tác nước ngoài, cần ngoại ngữ khá nhiều đó.

Lại là 1 bợn ẩn danh, hầy, tôi hiện tại là 1 người có trình độ tiếng anh dưới mức cơ bản và tôi hiện vẫn làm tốt công việc chính và phụ của mình và có "quyền lực" ép không ít người nước ngoài phải học tiếng Việt để nói chuyện với tôi :v

Có đầy công việc có dùng tiếng Anh đâu - quét rác, 90k, công nhân, bán quán nước đầu ngõ kiêm ghi đề... chẳng hạn.