Bạn làm gì nếu học sinh nói hỗn?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa

,

kỹ năng mềm

Chào bạn, mình nghĩ điều đầu tiên mà người lớn nên làm là giữ bình tĩnh và tự chủ khi nghe học sinh nói hỗn.
Tiếp theo đó, tuỳ từng tình huống, mức độ mà xử lý. Mỗi giáo viên sẽ có kinh nghiệm, phương pháp khác nhau. Nhưng quan trọng là đừng để việc này ảnh hưởng đến thời gian chung của lớp học, cũng đừng để học sinh nói hỗn ấy cảm thấy bản thân được chú ý và cũng đừng để tập thể lớp nghĩ rằng muốn nói năng với giáo viên thế nào cũng được.
 
Trả lời
Chào bạn, mình nghĩ điều đầu tiên mà người lớn nên làm là giữ bình tĩnh và tự chủ khi nghe học sinh nói hỗn.
Tiếp theo đó, tuỳ từng tình huống, mức độ mà xử lý. Mỗi giáo viên sẽ có kinh nghiệm, phương pháp khác nhau. Nhưng quan trọng là đừng để việc này ảnh hưởng đến thời gian chung của lớp học, cũng đừng để học sinh nói hỗn ấy cảm thấy bản thân được chú ý và cũng đừng để tập thể lớp nghĩ rằng muốn nói năng với giáo viên thế nào cũng được.