1. Tin Tức

Trump đã tweet gì khi trên Air Force One về Mỹ  sau khi không đạt được tuyên bố chung với Triều Tiên ?

"THANK YOU to our generous hosts in Hanoi this week: President Trong, Prime Minister Phuc, and the wonderful people of Vietnam!"

Chữ THANK YOU được nhấn mạnh, 

cùng với tweet này là video 30s với những hình ảnh đón tiếp nồng hậu từ Việt Nam, với hình ảnh dàn nguyên thủ Việt Nam, các em nhỏ VN, người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam & lễ ký kết hợp đồng giữa các doanh nhân Việt -Mỹ. 

Từ khóa: trumpkimsummit, thượng đỉnh mỹ triều, donald trump, twitter , tin tức
Có lẽ do thấy chưa lịch sự lắm. Đến nhà ng ta chào 1 tiếng, đến khi đi thì vội quá quên chào chủ nhà. Mà chủ nhà lại đón tiếp nồng hậu nữa chứ. Nên phải nhấn mạnh chữ cảm ơn. Vừa là lời cảm ơn, vừa là lời chào từ biệt chưa kịp gửi đến chủ nhà.

P/s: Just “ĐOÁN MÒ” (chữ “ĐOÁN MÒ”đc nhấn mạnh) 🤪🤪

Trả lời

Có lẽ do thấy chưa lịch sự lắm. Đến nhà ng ta chào 1 tiếng, đến khi đi thì vội quá quên chào chủ nhà. Mà chủ nhà lại đón tiếp nồng hậu nữa chứ. Nên phải nhấn mạnh chữ cảm ơn. Vừa là lời cảm ơn, vừa là lời chào từ biệt chưa kịp gửi đến chủ nhà.

P/s: Just “ĐOÁN MÒ” (chữ “ĐOÁN MÒ”đc nhấn mạnh) 🤪🤪