Truyện cổ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đây không phải là khái niệm xa lạ với mọi người, nhất là những nhà nghiên cứu văn học dân gian. Truyện bao gồm tất cả các thể loại truyện kể về dân gian ra đời từ “ngày xửa, ngày xưa” và lưu truyền đến hiện nay. Như vậy, khái niệm truyện cổ bao gồm thần thoại, truyền thuyết, truyện ngụ ngôn, truyên cổ tích, truyện cười, giai thoại.
Trả lời
Đây không phải là khái niệm xa lạ với mọi người, nhất là những nhà nghiên cứu văn học dân gian. Truyện bao gồm tất cả các thể loại truyện kể về dân gian ra đời từ “ngày xửa, ngày xưa” và lưu truyền đến hiện nay. Như vậy, khái niệm truyện cổ bao gồm thần thoại, truyền thuyết, truyện ngụ ngôn, truyên cổ tích, truyện cười, giai thoại.