Tứ thư ngũ kinh có nằm trong chuyên ngành đào tạo Hán Nôm không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong quãng thời gian học chuyên ngành, sinh viên ngành Hán Nôm có được học Tứ thư - Ngũ Kinh của Trung Quốc, giúp cho việc củng cố thêm kiến thức nền tảng.
Trả lời
Trong quãng thời gian học chuyên ngành, sinh viên ngành Hán Nôm có được học Tứ thư - Ngũ Kinh của Trung Quốc, giúp cho việc củng cố thêm kiến thức nền tảng.