Tự tin với tự cao khác nhau thế nào?

  1. Phong cách sống

Bạn đã bao giờ gặp một người tự tin và một người tự cao chưa? Điểm khác biệt của họ là gì?

Từ khóa: 

tự tin

,

tự cao

,

khác biệt

,

phong cách sống

Tự tin: Tin tưởng vào khả năng, kinh nghiệm, kiến thức của bản thân mình. Tin rằng mình có thể làm được. Không ngại ngùng.

Tự cao: Tin rằng mình có khả năng, kinh nghiệm, kiến thức của mình cao. Thường được dùng khi người ta tưởng mình cao hơn thực tế.

Tự mãn: Là một người luôn cảm thấy mình không cần tiến bộ vì luôn thoả mãn với vị trí của mình. "ảo tưởng sức mạnh."

Trả lời

Tự tin: Tin tưởng vào khả năng, kinh nghiệm, kiến thức của bản thân mình. Tin rằng mình có thể làm được. Không ngại ngùng.

Tự cao: Tin rằng mình có khả năng, kinh nghiệm, kiến thức của mình cao. Thường được dùng khi người ta tưởng mình cao hơn thực tế.

Tự mãn: Là một người luôn cảm thấy mình không cần tiến bộ vì luôn thoả mãn với vị trí của mình. "ảo tưởng sức mạnh."

Tự tin là 1 người có bản lĩnh, Luôn đối mặt với mọi vấn đề. Còn tự cao thì người đó lúc nào cũng cho mình là nhất. :)

Tự cao thường đi liền với việc coi thường người khác và nghĩ mình là vô địch thiên hạ 😁