Cần làm gì để tránh những cuộc hội thoại vô nghĩa và nhàm chán?

  1. Kiến thức chung

Mình là người ghét chuyện trò, hội thoại với những người không quen biết. Nói không cởi mở thì không đúng, mình chỉ thích tiếp xúc và bày tỏ với những người mình tin tưởng.

Làm sao có thể tránh những cuộc hội thoại vô nghĩa và nhàm chán nhỉ?

Từ khóa: 

hội thoại

,

giao tiếp

,

kiến thức chung

Mình nghĩ bạn nên có một định nghĩa rõ ràng về tính vô nghĩa và nhám chán của các cuộc hội thoại. Liệu bạn có thấy những cuộc hội thoại này vô nghĩa, khi chúng diễn ra giữa bạn với những người bạn ít tin tưởng? Hay chúng vô nghĩa đơn giản vì chúng thiếu sâu sắc? Hay do cả 2 nguyên nhân trên?

Nếu là do nguyên nhân thứ 1 thì có lẽ vì bạn là người hướng nội chăng? Vậy thì không có vấn đề gì cả. Vì cá tính của bạn đã như vậy sẵn rồi, không cần quá gượng ép bản thân. Nếu là nguyên nhân thứ 2 thì mình nghĩ là nên lựa chọn kỹ lưỡng các mối quan hệ hơn. Có những người không bao giờ thích nghĩ hoặc nói về những vấn đề sâu sắc, hơn là 'anh này giàu em kia hot', 'món này ngon món kia không ngon' blah blah. Những người này bạn có thể hạn chế tương tác.

Trả lời

Mình nghĩ bạn nên có một định nghĩa rõ ràng về tính vô nghĩa và nhám chán của các cuộc hội thoại. Liệu bạn có thấy những cuộc hội thoại này vô nghĩa, khi chúng diễn ra giữa bạn với những người bạn ít tin tưởng? Hay chúng vô nghĩa đơn giản vì chúng thiếu sâu sắc? Hay do cả 2 nguyên nhân trên?

Nếu là do nguyên nhân thứ 1 thì có lẽ vì bạn là người hướng nội chăng? Vậy thì không có vấn đề gì cả. Vì cá tính của bạn đã như vậy sẵn rồi, không cần quá gượng ép bản thân. Nếu là nguyên nhân thứ 2 thì mình nghĩ là nên lựa chọn kỹ lưỡng các mối quan hệ hơn. Có những người không bao giờ thích nghĩ hoặc nói về những vấn đề sâu sắc, hơn là 'anh này giàu em kia hot', 'món này ngon món kia không ngon' blah blah. Những người này bạn có thể hạn chế tương tác.

Chủ động kết thúc cuộc hội thoại 1 cách nhẹ nhàng nhanh nhất có thể.

Hạn chế khơi gợi cho cuộc hội thoại kéo dài, đừng cố gắng tỏ ra "thích thú" cứ bình thường... rồi tự họ cũng cảm thấy chán rồi ngưng thôi à. 

Nhờ ai đó gọi điện thoại cho mình cần giúp chút việc để dễ dàng rời đi.
Ngưng nói chuyện 😀