Vì sao đội tuyển Thái Lan quyết thắng bằng được Việt Nam tại King’s Cup?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Vì màu cờ sắc áo thôi. Thái Lan luôn trên cơ VN bao năm nay, nhưng năm vừa rồi Thái Lan của dưới VN toàn tập, cục tức này khó lòng nuốt trôi đối với ng Thái.

Nên ở cup này ng Thái phải thắng, vì cái tôi của họ, phải thắng để gỡ lại thể diện, phải thắng để cho tất cả biết ng Thái vẫn là đội mạnh và nhất là ko thể thua VN thêm 1 lần nữa.

Và VN ko thể để thua để cho ng Thái biết rằng VN đã xóa cái tâm lý sợ Thái Lan thì Thái Lan chỉ là viên gạch lót đường cho VN đến với thế giới thôi. :D

Trả lời

Vì màu cờ sắc áo thôi. Thái Lan luôn trên cơ VN bao năm nay, nhưng năm vừa rồi Thái Lan của dưới VN toàn tập, cục tức này khó lòng nuốt trôi đối với ng Thái.

Nên ở cup này ng Thái phải thắng, vì cái tôi của họ, phải thắng để gỡ lại thể diện, phải thắng để cho tất cả biết ng Thái vẫn là đội mạnh và nhất là ko thể thua VN thêm 1 lần nữa.

Và VN ko thể để thua để cho ng Thái biết rằng VN đã xóa cái tâm lý sợ Thái Lan thì Thái Lan chỉ là viên gạch lót đường cho VN đến với thế giới thôi. :D