1. Tài chính & Đầu tư

Bạn đang dùng kênh đầu tư nào cho tiền nhàn rỗi và có một thu nhập thụ động ổn định từ đó?

Từ khóa: Tài chính & Đầu tư
Tất cả những thứ được xem là hàng hoá hay tiền tệ bạn đều có thể đầu tư. Có một số kênh phổ biến như vàng, kim loại, đá quý, ngoại tệ, tiền mã hoá, cổ phiếu, nhà đất... Hiện tại kinh tế đang sắp bước vào giai đoạn khó khăn nên hạn chế đầu tư, trữ tiền mặt hoặc vàng nhiều hơn vì đó là kênh an toàn ít biến động và thanh khoản cao, trong giai đoạn khủng hoảng sẽ có nhiều món hời mà bạn cần tiền để mua chúng.

Trả lời

Tất cả những thứ được xem là hàng hoá hay tiền tệ bạn đều có thể đầu tư. Có một số kênh phổ biến như vàng, kim loại, đá quý, ngoại tệ, tiền mã hoá, cổ phiếu, nhà đất... Hiện tại kinh tế đang sắp bước vào giai đoạn khó khăn nên hạn chế đầu tư, trữ tiền mặt hoặc vàng nhiều hơn vì đó là kênh an toàn ít biến động và thanh khoản cao, trong giai đoạn khủng hoảng sẽ có nhiều món hời mà bạn cần tiền để mua chúng.
Mình đang đầu tư cho Finhay này !
Gửi tiết kiệm

Bạn có thể đọc qua bài viết này: