Tường lửa ứng dụng Web(WAF), giải pháp bảo mật cho mọi website

  1. Công nghệ thông tin

Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall – WAF) là một giải pháp nhằm bảo vệ cho ứng dụng web tránh khỏi các lỗi bảo mật, các cuộc tấn công từ mã độc và tin tặc.

Trong những năm gần đây, xu hướng tấn công vào ứng dụng web đang ngày càng trở nên phổ biến. Các kỹ thuật tấn công chủ yếu là: Cross-site scripting, SQL injection và nhiều các kỹ thuật khác… Tất cả các kỹ thuật này đều nhắm vào lớp ứng dụng trong mô hình OSI. Các lỗ hổng trong ứng dụng web chủ yếu xảy ra do người lập trình, cấu hình hệ thống và các lỗ hổng trong các nền tảng, thư viện. Để khắc phục các lỗi trên ứng dụng web, người lập trình cần hiểu và viết được các đoạn mã ở mức độ bảo mật nhất, tuy nhiên việc viết đoạn mã sao cho “bảo mật” nhất thường rất khó thực hiện, bởi các lẽ:

  • Các đơn vị lập trình thường không có hoặc thiếu đội ngũ chuyên trách về việc kiểm tra và sửa lỗi bảo mật mã nguồn ứng dụng.
  • Áp lực phải hoàn thành ứng dụng web trong thời gian nhanh khiến cho các ứng dụng web được đưa vào vận hành mà không qua các khâu kiểm thử.
  • Việc dùng các công cụ kiểm tra lỗi web tự động đôi khi cũng không tìm ra hết các lỗi và đặc biệt là các lỗ hổng mới. Do vậy, việc bảo mật một ứng dụng web đó là một quá trình phòng thủ theo chiều sâu bao gồm các khâu phát triển, vận hành, xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ tốt và có một đội ngủ chuyên trách vấn đề bảo mật riêng cho web.


Tường lửa ứng dụng Web(WAF), giải pháp bảo mật cho mọi website

securitydaily.net

Từ khóa: 

cystack

,

bảo mật

,

phần mềm bảo mật

,

security

,

securitydaily

,

công nghệ thông tin