Hiểu lý do vì sao cần học ngoại ngữ trước khi bắt đầu

  1. Ngoại ngữ

Có 1 công thức: Hiệu Quả Công Việc = Năng Lực x Động Lực. Trong 1 khoản thời gian ngắn năng lực không đổi, muốn đạt được kết quả chỉ có thể đẩy động lực lên.

Với mức độ quan trọng và mức độ ưu tiên từ 1 tới 5, động lực cũng là nền tảng đầu tiên trong các nền tảng cần rèn luyện:

  1. Động lực
  2. Tư duy
  3. Kỹ năng
  4. Kiến thức
  5. Công cụ

Nếu chúng ta không có động lực thì dù tài giỏi chúng ta cũng không muốn làm, hoặc chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta sẽ từ bỏ, hoặc ở trong hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta sẽ chủ quan và từ bỏ mục tiêu.

Bạn hãy list ra các lí do vì sao bạn cho là khiến bạn phải cấp bách học ngoại ngữ ngay lập tức từ đó nuôi dưỡng động lực học tập mỗi ngày cho mình.

Từ khóa: 

học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Cảm ơn chủ top, bài viết của bạn khá hay!

Trả lời

Cảm ơn chủ top, bài viết của bạn khá hay!