Vào rừng bị Gấu đuổi thì phải làm gì?

  1. Du lịch


Từ khóa: 

an toàn khi đi phượt

,

du lịch

Mình chưa có kinh nghiệm đi rừng nên cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Nhưng mình biết chắc chắn một điều là không nên trèo lên cây.

Đây là lý do:

Trả lời

Mình chưa có kinh nghiệm đi rừng nên cũng không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Nhưng mình biết chắc chắn một điều là không nên trèo lên cây.

Đây là lý do: