Ứng dụng đầu tiên bạn truy cập trên điện thoại khi mới thức dậy là gì?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Phong cách sống

Có ai vừa mở mặt điều đầu tiên làm là vơ lấy cái điện thoại như mình không?

Từ khóa: 

ứng dụng

,

điệnthoại

,

thức dậy

,

công nghệ thông tin

,

phong cách sống

Mình luôn check tin nhắn trên messenger một cách vô thức mặc dù chẳng bao giờ có ai nhắn cho mình :))

Trả lời

Mình luôn check tin nhắn trên messenger một cách vô thức mặc dù chẳng bao giờ có ai nhắn cho mình :))

Mỗi sáng mình thức dậy việc đầu tiên là phải mở ngay cái app Facebook Ads để check xem từ đêm qua đến sáng đốt bao nhiêu tiền của công ty rồi :))