Uống vitamin C có nóng không?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Mình cũng hay uống nhưng chưa thấy nóng gì hết 😂
Trả lời
Mình cũng hay uống nhưng chưa thấy nóng gì hết 😂