Vai trò của lực Coriolis đến sự hình thành hoàn lưu Hadley?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tín phong của Bắc Bán Cầu có hướng đông bắc, còn tín phong Nam Bán Cầu có hướng đông nam do tác động của lực Coriolis ( lực lệch hướng do sự quay của Trái Đất) về phía phải chuyển động ở Bắc Bán Cầu và về phía trái chuyển động ở Nam Bán Cầu.
Trả lời
Tín phong của Bắc Bán Cầu có hướng đông bắc, còn tín phong Nam Bán Cầu có hướng đông nam do tác động của lực Coriolis ( lực lệch hướng do sự quay của Trái Đất) về phía phải chuyển động ở Bắc Bán Cầu và về phía trái chuyển động ở Nam Bán Cầu.