Tại sao bạn lại nên chọn học ngành công tác xã hội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công tác xã hội là một ngành đặc biệt bởi vì bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Công tác xã hội là nghề trợ giúp con người do đó mang tính nhân văn cao cả, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người và đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.Tham gia công tác xã hội sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc qua nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Bạn sẽ được làm việc với nhiều đối tượng khác nhau với những vấn đề khác nhau. Từ đấy bạn sẽ học hỏi và nâng cao cho mình rất nhiều những kĩ năng qua công việc này
Trả lời
Công tác xã hội là một ngành đặc biệt bởi vì bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Công tác xã hội là nghề trợ giúp con người do đó mang tính nhân văn cao cả, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người và đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.Tham gia công tác xã hội sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc qua nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Bạn sẽ được làm việc với nhiều đối tượng khác nhau với những vấn đề khác nhau. Từ đấy bạn sẽ học hỏi và nâng cao cho mình rất nhiều những kĩ năng qua công việc này