Vai trò của nông nghiệp sạch là gì?

  1. Nông nghiệp

Ai giải thích giúp mik với: Vai trò của nông nghiệp sạch là gì ạ??

Từ khóa: 

nông nghiệp

Bạn

Nguyễn Hùng
ơi, bạn có quan tâm gì đến mảng này không?

Trả lời

Bạn

Nguyễn Hùng
ơi, bạn có quan tâm gì đến mảng này không?

Bạn tham khảo câu trả lời bên dưới topic này nhé.

Nông nghiệp đóng vai trò lớn trong kinh tế nhưng nếu cứ đi theo hướng nông nghiệp mà dùng quá nhiều thuốc trừ sâu, hóa chất thì sẽ gây hại cho con người. Vai trò của nông nghiệp sạch là phát triển kinh tế bền vững bạn nhé.