Người đi tìm cái người đi trốn - người đi trốn có người đi tìm... (Den Vau) Vậy nếu tìm không ra thì làm gì gi?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Cảm ơn 🙏 
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

thì người tìm cứ tìm người trốn cứ trốn thôi dễ ẹc :v

Trả lời

thì người tìm cứ tìm người trốn cứ trốn thôi dễ ẹc :v

Thì người đi tìm tìm người khác đừng tìm người đi trốn nữa.

Đọc không hiểu câu hỏi nói về cái gì luôn =)))))