Vai trò của thể thao chuyên nghiệp?

  1. Thể thao

Chúng ta đều biết vai trò của thể thao trong cuộc sống: sức khỏe, giải trí, xả stress... Vậy cho mình hỏi vai trò của thể thao chuyên nghiệp là như thế nào? Việc đầu tư, xây dựng các đội tuyển mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Xin cảm ơn.

Từ khóa: 

,

thể thao

Theo mình thể thao chuyên nghiệp hay gọi là thể thao thành tích cao là một dạng môn thi đấu biểu diễn.
Mọi thứ khi tiến tới đỉnh cao đều mang mầu sắc nghệ thuật, và nghệ thuật là biễu diễn.
Nếu như thời xưa thi đấu để vua chúa xem, chọn ra tướng tài, thì ngày nay thi đấu để công chúng tán tưởng.
Trả lời
Theo mình thể thao chuyên nghiệp hay gọi là thể thao thành tích cao là một dạng môn thi đấu biểu diễn.
Mọi thứ khi tiến tới đỉnh cao đều mang mầu sắc nghệ thuật, và nghệ thuật là biễu diễn.
Nếu như thời xưa thi đấu để vua chúa xem, chọn ra tướng tài, thì ngày nay thi đấu để công chúng tán tưởng.