tại sao cũng là con người người lại thông minh người không thông minh

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

vì ăn thiếu dinh dưỡng
Trả lời
vì ăn thiếu dinh dưỡng