Vài ý đúc kết từ người xưa ....

  1. Phong cách sống

Binh pháp có câu:

Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý

Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không nghĩ tới mà bất ngờ xung kích giành thắng lợi.

Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu có thể nắm rõ được tình thế của cả bên mình, bên địch thì khi chiến đấu có thể nắm chắc được phần thắng trong tay.

Với kẻ hiếu sắc, thì ta dùng mỹ nhân kế; kẻ ham danh thì ta tâng bốc; ham lợi thì dùng tiền bạc mua chuộc...

Tuỳ tình hình diễn biến thực tế trên trận địa mà uyển chuyển linh hoạt phù hợp Đánh trận điều tối kỵ là tức giận & tự cao tự đại.

Lấy chữ Nhẫn làm điều răn Nếu ko vậy: Chu Du bị chọc tức thổ huyết mà chết.

Quan Vũ đường đường là danh tướng trải trăm trận mà bị Lục Tốn - 1 thằng nít ranh 16 tuổi cho phơi xác Hàn Tín luồn trôn gã hàng thịt, thiên hạ chê hèn mà làm nên đại sự.

Trương Lương 3 lần nhặt dép cho 1 gã ăn mày già nua.

Khi Gia Cát Lượng cho sứ mang quần áo đàn bà tặng cho Tư Mã Ý - ngầm xỉ nhục mày ko đáng mặt anh hào, chỉ biết trốn sau, các tướng dưới quyền rút đao đòi chém; Ý mặt ko biến sắc, mặc quần áo đàn bà vào & hỏi sứ có đẹp ko, cám ơn Lượng tặng quà quý.

Gia Cát Lượng tự biết mà lui binh, ko dám gây chiến tiếp.

Việc xưa là vậy

83307278_672336543509172_7972412844245254144_o

Chúc mọi người năm mới 2020 vạn sự như ý - mã đáo thành công

NVT

Từ khóa: 

phong cách sống